Hvad er nøgletal og nøgletalsanalyse?

Du kan måle ”temperaturen” på en virksomhed med finansielle nøgletal. Det vigtigste nøgletal er afkastningsgraden, da det er en analyse af den samlede rentabilitet af en virksomheds drift.

En virksomhed kan forbedre afkastningsgraden ved:

  1. Øget vækst
  2. Skære i omkostningerne
  3. Udnytte aktiverne mere effektivt.

Nøgletalsanalyse er en beregning af nøgletallene. Analysen er ofte bygget op efter Du-pont-modellen, som giver indsigt i økonomien lige nu: Hvordan går det? Er virksomheden i vækst? Er der særlige tendenser eller faresignaler? Hvor meget tjener virksomheden? Og er der penge i kassen?

 

Omfattende analyser

En udfordring ved mange klassiske nøgletalsanalyser er, at de er mere omfattende end nødvendigt. Analyserne indeholder ofte for mange tal og peger i for mange retninger. Derfor efterspørger mange virksomheder mere overskuelige løsninger.

Hvad viser en pengestrømsopgørelse?

Pengestrøm (eller cashflow) er indbetalinger og udbetalinger i en virksomhed. En pengestrømsopgørelse beskriver over en periode, hvor virksomhedens penge kommer fra, og hvad de går til.

En virksomheds pengestrøm viser, hvordan dens likviditet ændrer sig. Pengestrøm kan for eksempel være afdrag på en langfristet gæld eller indbetalinger fra en kunde. Samlet set giver pengestrømmen et indblik i virksomhedens økonomiske tilstand – er der ”penge i kassen”. Den fortæller om virksomheden er likvid og dermed er i stand til at betale sine kreditorer og udbetale udbytte til aktionærer.

Pengestrømme giver også en indikation af, om virksomheden har råd til at investere i nye muligheder.

Karnov Business Optimiser er bl.a. baseret på DuPont Pyramiden. Det er et værktøj, der understøtter en god og struktureret dialog med kunde eller ledelse.

Christian Jørgensen, Næsbjerg Rådgivning og Revision