TonnyVangsgaardGravesen_top_2018-1

Profil: Tonny Vangsgaard Gravesen

Tonny Vangsgaard Gravesen er i dag professionel bestyrelsesmedlem efter selv at have siddet i direktørstolen i både danske og internationale virksomheder gennem en årrække samt været ejerleder. Den røde tråd i hans bestyrelsesarbejde er fokus på ejerledede virksomheder, typisk med en omsætning på 20-500 millioner kroner. Hvad end han rådgiver, sidder i selskabets advisory board eller indtager en bestyrelsespost, er kommunikationen med ejerlederen altafgørende.

Det lange seje træk

Det lange seje strategiske træk er det, Tonny Vangsgaard Gravesen hjælper med, når han som bestyrelsesmedlem er med til at tegne fremtidens vækstplaner. Det vigtigste er for ham dialogen med ejerlederen og at opbygge fortrolighed i relationen:

Som ejerleder, er der bare nogle ting, man ikke kan snakke med sine medarbejdere om. Her er det godt at kunne drøfte vanskelige eller ømtålelige forhold med sådan én som mig. Det stiller et naturligt krav til mig om høj grad af empati, samt at kunne stille de rigtige spørgsmål, og ikke mindst have min egen klare holdning. Et så tæt samarbejde kræver at der tillid og respekt mellem os. Både fagligt og menneskeligt.

 

Det faglige er blevet lettere for Tonny, efter han er begyndt at anvende økonomi- og rådgiverværktøjet Karnov Business Optimiser i sit strategiske arbejde med bestyrelserne. Det var faktisk lidt af et tilfælde, at han stiftede bekendtskab med værktøjet:

Hvad er virksomheden værd?

En bekendt gjorde mig opmærksom på Karnov Business Optimiser, da vi i en virksomhed skulle udføre en værdiansættelse, fordi vi ville udvide ejerkredsen med to ledende medarbejdere. Det viste sig at være nemt at hente de historiske tal ind automatisk. Så satte jeg mig med ejerlederen og drøftede, hvordan vi mente de næste 5 år kunne se ud, hvilket vi så tilføjede. Værktøjet klarede beregninger, og pludselig stod vi med et kvalificeret bud på værdien. Tallet var ikke langt fra vores antagelser, men nu var det valideret med anerkendte beregninger bag.

 

Det betød, at Ejerlederen og Tonny havde et objektivt forhandlingsgrundlag, da de efterfølgende holdt det første møde med de to medarbejdere. Det skabte udgangspunkt for en saglig dialog baseret på data, som alle parter kunne forholde sig til. Netop det ser Tonny som værktøjets største fordel:

 

Uanset om man skal købe, sælge eller planlægge virksomhedens strategi, så gør værktøjet det nemt at træffe beslutninger baseret på de økonomiske data, vi i forvejen har adgang til. Det gør, at jeg har et solidt fagligt grundlag at rådgive ud fra. Det er en god hjælp, men der vil altid være nogle forhold, som ikke alene kan eller skal beregnes økonomisk.

Forudse effekten af dine beslutninger

Karnov Business Optimiser fortæller ikke kun, hvad værdien af virksomheden er lige nu. Den kan med økonomiske talanalyser også forudse, hvilken effekt dine strategiske dispositioner vil få de kommende år. Det er et aspekt, som Tonny vægter højt i den langsigtede værdiskabende dialog med ejerlederen:

 

Det er eksempelvis ikke sikkert, at det altid er det rigtige at øge omsætningen. Vægtningen af de forskellige nøgletal gør det muligt for os at se, hvor vi skal sætte ind. Det ville jo være katastrofalt at vækste virksomheden ihjel, fordi vi ikke havde styr på, at der var kritiske tal i driften. Det er Karnov Business Optimiser med til at spotte, så vi også har en sund virksomhed om fem, ti og femten år.

5 grunde til, at bestyrelsesmedlemmer bruger Karnov Business Optimiser

  • Værdiansættelsen er uundværlig ved både køb, salg og langsigtet strategi
  • Nøgletalsanalysen fortæller præcis, hvilke tal du skal holde øje med, og hvad du kan se bort fra
  • Du kan forudse den økonomiske effekt af dine strategiske beslutninger
  • Den spytter svar og rapporter ud, som du let kan kommunikere til virksomhedens interessenter
  • Det er nemt at anvende for bestyrelsesmedlemmer, der ikke er fødte ”regnedrenge”