Jan Pedersen brænder for formidling af skatteret

Marts - Jan Pedersen


Jan Pedersen er professor dr. jur. i skatteret ved Aarhus Universitet, hovedredaktør af Karnovs Lovsamling og forfatter af den nye 6. udgave af Skatteretten 1 og 2, der netop er udkommet på Karnov Group.

 

Jan Pedersen er sammen med et tilknyttet forfatterteam ansvarlig for den nye udgave af Skatteretten 1 og Skatteretten 2. De to første bind efterfølges af Skatteretten 3 og 4 inden for kort tid. Skatteretten 1- 4, 6. udgave indeholder et analyseapparat, der giver brugeren – hvad enten denne er studerende eller praktiker - mulighed for at lokalisere og løse større eller mindre skatteretlige problemer.

Jan Pedersen har arbejdet som underviser og forsker ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet i snart 30 år med udgangspunkt i strafferet og især skatteret. Jan Pedersens faglige tilværelse har dog også har budt på udfordringer udenfor universitetets ”trygge rammer”. Han har en advokatbaggrund og har også i flere år praktiseret som advokat - og selvom dette har været særdeles spændende og udfordrende, har han aldrig kunne forlade undervisnings- og forskningsmiljøet. Jan Pedersen er passioneret omkring sin undervisning af jurastuderende, som igen og igen overrasker ham med deres evner til at tilegne sig store dele af skatteretten på kort tid og højt plan. Jan Pedersen er i sit daglige virke dybt optaget af det akademiske miljø, men er samtidig i løbende berøring med skatteretten i praksis bl.a. som konsulent og underviser af advokater. Det er vekselvirkningen mellem det akademiske forskningsmiljø og den praktiske skatteret, der ifølge Jan Pedersen er af største betydning for den skatteretlige forskning.

Heldigvis er der for Jan Pedersen også et liv udenfor universitetet og skatteretten. Dette består bl.a. af familieliv med hustru, 3 børn og 2 børnebørn, ferieture til spændende destinationer, amatørstudier af nyere historie samt en passion for havearbejde – med speciale i chilidyrkning – skiløb og scuba diving.