Karnovianer siden 1986

Oktober - Susanne Nielsen


Karnov med hele kroppen

For 30 år siden var Susanne Nielsen ansat i et større realkreditinstitut. En dag kaldte en af hendes direktører hende ind på sit kontor. Han ville overdrage sin kommentering af realkreditloven til hende, hvilket hun takkede ja til. Siden har det gode samarbejde mellem Karnov og Susanne Nielsen kun vokset sig stærkere.


”Man bliver en Karnovperson, når man først er inde i den virksomhed. Forstået på den måde, at jeg vil gøre alt for, at vi skal være de bedste, og at jeg til enhver tid gør mit til, at det er tilfældet”.


Den første kommentering gav anledning til nervøsitet hos den grønne Karnov-forfatter. Kommentering af landets love er et alvorligt anliggende, der skal behandles præcist og fyldestgørende – hver gang. Nervøsiteten skulle dog vise sig at være overflødig. Susanne Nielsen fik ros af den daværende hovedredaktør og har siden ikke veget fra opgaven med kommentering af realkreditloven og senere tillige lov om finansiel virksomhed.

 

Spredte lovgivningskilder

Kilderne til lovgivning, herunder særligt på det finansielle område, er blevet flere end tidligere, idet EU-lovgivningen i stedet for direktiver, der gennemføres ved national lovgivning, i stigende omfang udgøres af forordninger og niveau 2-regulering, der er direkte gældende i EU-medlemsstaterne. Da der således på samme område typisk er både national lovgivning med tilhørende administrative bestemmelser samt EU-lovgivning i form af forordninger og niveau 2-regulering, kan det blive uoverskueligt for praktikeren, der gerne vil finde og forstå den samlede retstilstand.


”Der er mange regelkilder på det finansielle område. Kapitaldækningsområdet er et eksempel herpå, for når man skal finde ud af, hvad det er for samlede kapitalkrav, der gælder, hvilke vægtningsklasser man skal benytte, og hvad der anses for henholdsvis store og sikre arrangementer, skal man finde oplysningerne flere steder end tidligere, hvor det meste kunne findes i lov om finansiel virksomhed. Nu skal vi også lede andre steder”.


Den information skal nu findes i eksempelvis CRR og niveau 2-regulering, hvilket har spredt kilderne til viden for brugeren. ”Hvordan vi på fornuftig vis indarbejder disse nye kilder i noterne, det er jo spørgsmålet. Vi er lidt udfordrede alle sammen – både forfattere og praktikere”.

 

1986 - 2016

Da Susanne Nielsen startede som forfatter hos Karnov Group, var det William Edler Von Eyben der, frem til 1997, var hovedredaktør på Karnovs Lovsamling. Herefter har forskellige jurister igennem 19 år udfyldt rollen og således været en forankret del af Susanne Nielsens oplevelser som forfatter hos Karnov.

”Sikke nogle dygtige mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Jeg har jo slidt indtil flere redaktører op”, siger Susanne med et smil og mindes de redaktører, der ikke er mere.

Som nævnt har retsområdet udviklet sig rigtig meget, men det har selve arbejdet med at skrive kommentaren også.

”Fra vi sad og tegnede korrekturtegn i hånden, til vi måtte begynde at aflevere nogle maskinskrevne tekster, til vi begyndte at aflevere på disketter og til nu, hvor vi snart kan hilse Bridge velkommen – der er virkelig sket en del. Det eneste, der ikke har ændret sig, er skrivereglerne. Dem har vi endnu, og dem kan vi ikke undvære, hvis vi skal sikre, at Karnov fremstår ensartet i sin opbygning m.v., uanset hvilken lov brugeren slår op i”.

Bridge er det online-baserede redigeringsværktøj, Karnov har udviklet og som gradvist implementeres. Susanne Nielsen glæder sig over udsigten til værktøjet, som vil lette manuskriptarbejdet mellem forfattere og redaktører og sikre, at de nyeste opdateringer er tilgængelige online hurtigere end tidligere.

 

Travl og engageret

Kaster man et blik på Susanne Nielsens skrivebord, kan man let få den tanke, at hun aldrig holder fri. Det forsikrer hun dog om, at hun gør.

”Jeg spiller golf og har i 20 år siddet i menighedsrådet som næstformand. Jeg har 2 drenge, dog ingen børnebørn endnu. Til gengæld er jeg en meget ivrig gudmor. Jeg har 5 gudbørn i alderen 8 – 43 år. Jeg er faktisk både gudmor til min nevø og til hans datter; noget den københavnske biskop aldrig havde set før”.

Udover ovenstående interesser, bruger Susanne Nielsen den tid, hun ikke arbejder i Realkreditankenævnet, som fagdommer i Erhvervsankenævnet og som medlem af Overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm. Med andre ord: Der er ingen fare for, at Susanne Nielsen kommer til at savne noget at tage sig til.