Den moderne advokat

Marts - Rikke Søgaard Berth


”Man kan sige, at jeg hjælper det offentlige Danmark med at køre længere på literen.” Månedens forfatter i marts er Rikke Søgaard Berth, videnansvarlig partner i Horten og Karnov-kommentator på vandsektorloven.

 

En anderledes måde at være advokat på

Rikke Søgaard Berth er uddannet advokat og har været partner i Horten siden 2013. Hendes arbejde består blandt andet i at rådgive offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber – særligt om, hvordan organiseringen af de offentlige opgaver kan optimeres.

”Det offentlige Danmark mødes af stigende forventninger fra borgere og virksomheder. Forventninger om hurtig sagsbehandling, høj kvalitet og til stadighed mere udviklede serviceydelser. Og jeg tænker, at de fleste er enige i, at der ikke kommer flere penge til at udføre opgaverne. Det handler derfor om at gøre tingene smartere, bl.a. ved at organisere opgaverne på nye måder,” fortæller Rikke Søgaard Berth. 

Det er netop disse udfordringer, hun hjælper offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber med at imødegå. Eksempelvis når hun bistår med at rådgive kommuner eller offentligt ejede selskaber, der indgår i et samarbejde om at udføre en specialiseret opgave. 

Med en bachelor i statskundskab er Rikke Søgaard Berth godt rustet til arbejdet med kommunerne. Dette indebærer også en tæt kontakt med kommunalpolitikerne, hvilket hun sætter stor pris på: 

”Det er inspirerende at arbejde sammen med passionerede mennesker, der brænder for at møde borgernes og virksomhedernes forventninger – og som har mening om alt.” 

Rådgivningen af det politiske niveau kræver også et særligt fokus på at formidle juraen kort og på at sætte reglerne i en politisk kontekst – en udfordring, som Rikke Søgaard Berth sætter pris på. 

Arbejdsdagen består for en stor del af rådgivning, projektledelse og interessenthåndtering, og det er en hverdag, som Rikke Søgaard finder både udfordrende og sjov – og det er nok en ret anderledes måde at være advokat på, vurderer hun. 

 

Den rette viden på det rigtige tidspunkt

I 2013 blev Rikke Søgaard Berth videnansvarlig partner i Horten. Idéen om at lade videnmedarbejderne rapportere direkte til en partner var ny, og hun var selv med til at tage initiativ til ordningen ud fra en erkendelse af, at videndeling er en helt essentiel del af kerneforretningen.

”Som videnansvarlig partner har jeg det overordnede ansvar for, hvilke projekter Hortens videnafdeling arbejder med, og for at projekterne lykkes. Mit input til videnmedarbejderne går på, hvad der giver værdi for forretningen – på selve den videnfaglige del er de jo eksperterne,” 

 Hurtig adgang til kvalitetssikret viden er helt afgørende for juristerne i huset, og det er et område, der i princippet kan optimeres i det uendelige:

”Et af mine mål som videnansvarlig partner i Horten er, at vi skal have og udvikle de bedste tekniske løsninger til at søge og anvende juridisk viden – både den viden, vi selv har produceret, og den viden vi får udefra, eksempelvis via Karnovs produkter,” fortsætter hun.

Rikke Søgaard Berth er medlem af Karnov Groups Advisory Board Legal, som blev oprettet i 2014. Dette hverv ligger i lige forlængelse af hendes daglige virke som videnpartner, da arbejdet i Advisory Boardet danner bro mellem den viden, der produceres i advokatvirksomhederne, og den ydre informationsstrøm fra Karnov. Det er en proces, der både er til gavn for Karnov Group som leverandør af juridisk viden – og samtidig til glæde for advokatvirksomheder m.fl., der er aftagere af den: 

”Som medlem af Advisory Boardet får jeg indblik i de – overraskende komplekse – forhold, der gælder for udviklingen af juridisk informationssøgning. Derudover får jeg mulighed for at give mit input til udvikling af nye funktioner, som jeg mener vil gavne advokater i hverdagen. Det er min oplevelse, at vi alle går berigede fra hvert møde.

 

Lovgivningen og fremtiden

Hos Karnov Group er Rikke Søgaard Berth medforfatter på bogen Kommunale aktieselskaber (2009) og kommentator på Karnovs Lovsamling, hvor hun er ansvarlig for vandsektorloven. Vandsektorloven er en relativt ny hovedlov fra 2009: 

”Det er som at betræde jomfrueligt land at begynde at kommentere en lov helt fra bunden, og hver gang kommentaren skal opdateres med ny praksis eller lovændringer, giver det ny læring for mig – også selv om jeg arbejder med vandsektorens forhold hver eneste dag.”

Arbejdet med lovgivningen er en dynamisk proces, hvor konstant udvikling er et givet vilkår. Rikke Søgaard Berth vurderer, at en af de væsentligste udfordringer i forhold til den fremadrettede regulering af den offentlige sektor bliver evnen til at udforme lovgivningen, så den kan indfri de til ændrede krav, som bl.a. kommunerne står over for: 

”Lovgivningen er på mange måder ikke indrettet til at tage højde for den nye virkelighed med stigende forventninger uden øgede økonomiske rammer. Mange regler er tænkt i en anden tid, hvor der var andre hensyn at tage. Det er en udfordring at få justeret eksisterende regler, så de passer til nutidens Danmark – og at gøre det på en måde, så vi samtidig tilgodeser de hensyn, der fra politisk hold fortsat er ønske om skal gælde for offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber."