Ferieloven – mange siders ferielæsning

Juli - Tina Eggert Thomsen og Jan Vinge Rasmussen


Tina Eggert Thomsen og Jan Vinge Rasmussen er udvalgt til Månedens forfattere i juli. De er nye forfattere hos Karnov Group og har begået et yderst velskrevet, grundigt og praktisk anvendeligt værk: Ferieloven. 1370 siders god ferielæsning.

 

Tina Eggert Thomsen og Jan Vinge Rasmussen har siden henholdsvis 2001 og 2003 – både forskudt af hinanden og samtidig – været ansat i Feriekontoret, som i dag er en del af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

”Feriekontoret varetager bl.a. administrationen af ferieloven og afgør sager mellem arbejdsgiver og lønmodtager, hvis de er uenige om ferie eller feriepenge. Kontoret administrerer også FerieKonto og fører tilsyn med feriefonde,” oplyser forfatterne, der begge er jurister. 

Jan er i dag specialkonsulent i Feriekontoret og arbejder bl.a. med EU-spørgsmål og lovforslag. Han har bl.a. bidraget til indlæg for Danmark i sager forelagt EU-Domstolen. Tina er i dag chefkonsulent i Ballerup Kommunes personaleafdeling og arbejder med alle aspekter inden for personalejura og personaleledelse.

 

Ferieloven fylder 75

Ferieloven stammer fra 1938 og er en af de ældste ansættelsesretlige love, der stadig er gældende. Før 1938 havde kun få lønmodtagergrupper ret til betalt ferie. Den ugentlige fridag – søndag – var den eneste mulighed for frihed, rekreation og hvile.

Den danske ferielov blev bl.a. til på baggrund af ILO-konvention nr. 52 fra 1936, som gav alle lønmodtagere, der var omfattet af konventionen, ret til mindst 6 dages betalt ferie om året efter 1 års uafbrudt tjeneste. Jan Vinge Rasmussen fremhæver, at de bagvedliggende tanker om den sundhedsmæssige betydning af ferie spejledes i forarbejderne til ferieloven:

”Betydningen af, at der med visse Mellemrum kan holdes Ferie fra Arbejdet, er almen anerkendt. Ikke mindst i vore Dage, hvor Arbejdstempoet er sat op, og hvor de Forhold, hvorunder Arbejdet foregaar, ofte er meget enerverende, føles det som en Nødvendighed nu og da og i nogen Tid helt at kunne frigøre sig for den vanlige Beskæftigelse. Dobbelt styrkende for Nerverne og dermed for Arbejdskraften vil det som Regel være, naar man kan forene en saadan Frigørelse fra Arbejdet – Ferie – med Ophold i den fri Natur …” (citat fra forarbejderne til ferieloven fra 1938).

 

Ikke en almindelig lovkommentar

Ferieloven er ikke en almindelig lovkommentar. ”Bogen er tematisk struktureret. Forarbejderne er i vidt omfang indarbejdet, og der er lagt meget stor vægt på praksis, som især på det administrative område er righoldig. Relationen til internationale forpligtelser er også beskrevet,” fortæller Tina Eggert Thomsen og fortsætter: ”Vi er meget spændte på, hvordan bogen bliver modtaget!”

Tina begyndte på bogen tilbage i 2001, mens Jan kom til i 2006. De to forfattere har fordelt kapitlerne imellem sig, men samarbejdet har været meget tæt, og hvert kapitel er blevet drøftet indgående:

”Vi har holdt frygtelig mange møder og diskuteret meget. Bogen bærer også præg af dette, da synspunkterne er blevet udfoldet mere. Der dukkede hele tiden nye spørgsmål op,” tilføjer Jan Vinge Rasmussen.

 

Haveinteresseret og globetrotter

På spørgsmålet om egen ferie og fritid svarer Tina Eggert Thomsen hurtigt: ”Jan har rejst i hele verden!” Jan Vinge Rasmussen korrigerer: ”Ikke hele verden. Europa er forsømt, og jeg har ikke været i Australien.”

Jan har dog rejst meget og de sidste 10 år en del i Syd- og Mellemamerika: Ecuador, Argentina, Buenos Aires, Chile og Galapagos. Hvad egen fritid angår, tilføjer Tina:

”Jeg nyder meget at være sammen med min familie, planlægge min have og komme hjem og se tingene gro. Bogen har lagt beslag på meget fritid. Ikke mindst min søn på seks år bliver nok glad for, at jeg nu får lidt mere fritid!”