Speciallæge eller sundhedshus: Revisorens ydelser i en digital verden - Strategier for traditionelle og nye problemløsende og forretningsudviklende ydelser

Af Mads Hennelund, rådgiver i konsulentvirksomheden Nextwork og ekspert i digital transformation, i den finansielle sektor herunder revisionsbranchen.

Problemløseren – det er den betegnelse, der i altovervejende grad beskriver kundernes opfattelse af revisoren. Tallene bliver knust, bilagene endevendt og alt står om ikke andet korrekt og i snorlige rækker i overensstemmelse med lovgivning, rapporteringsstandarder og god skik, når revisoren først har været inde over økonomien. Digitaliseringen har indtil videre budt på en række nye compliancerelaterede opgaver, som de fleste revisorer naturligvis mere eller mindre glubsk har kastet sig over, og samtidig åbner digitaliseringen også op for nye muligheder for at hjælpe kunder med deres forretningsudvikling. De ydelser, alle taler om, men som alt for sjældent bliver beskrevet konkret – nemlig rådgivning. Hvordan kan SMV-revisoren i en digital verden gå fra at være familielæge til sundhedshu-set, der servicerer 360 grader rundt om SMV-kunderne?

Revisorer opfatter sig typisk som husdoktoren eller familielægen, der kender SMV-ejerlederen og forretningen ud og ind. Men hvis opgaverne i overvejende grad drejer sig om opstilling og erklæring på årsregnskabet og skattepligtig indkomst, assistance med indberetning af moms- og afgifter, bogføring mv., så må man spørge selv, om det virkelig stadig er ‘husdoktoren' eller om det måske nærmere nu er speciallægen med ekspertise indenfor fortrinsvis compliance-relaterede områder, der møder op ude hos SMV'erne. Den revisor, der, når kunden begynder at fortælle om de mange nye forretningsideer og markedsudvidelser, ikke snakker med om det, der er i støbeskeen, men mere stopper op og siger: “Må I nu også det? Har I styr lovgivningen og reglerne for indberetning af a, b, c, d…”

Den problematik blev også drøftet på en konference i november 2014 og fremstillet i en rapport, der blev publiceret i 2015 af Karnov Group m.fl. med titlen Revisor2020.

Nu står vi i en allerede højt digitaliseret verden og kigger frem mod et 2025 – for nogen endda 2030 – hvor momsafstemning, korrekt skatteafregning, troværdig finansiel rapportering og rapportering til myndigheder mv. ikke længere kan være hjørnestenen i ydelsesporteføljen hos mange revisionshuse af den simple grund, at digitale systemer, machine learning og automatisk erhvervsrapportering kan klare de opgaver på en brøkdel af tiden, som en revisor tager sig betalt for i dag. Så nu er udfordringen for speciallæge-revisoren, at tilbyde de bedste specialkompetencer (f.eks. ved at have dem tæt på i netværket, som et mindre sundhedshus) både inden for compliance og til de forretningsudviklende typer af opgaver. Og det nye er så, at det ligesom i de moderne sundhedshuse – der ud over alment praktiserende læger har fysioterapeuter, psykologer, osv. – kræver andet end klassisk økonomi- og revisionsuddannede kompetencer.

Revisorens 360-graders ydelser med analogt hhv. digitalt fortegn

Men hvad kræver SMV-kunden først og fremmest? Sjovt nok kan SMV'er leve med både familielæge, compliance-speciallæge og hele sundhedshuset, hvis bare han bliver forstået. Og med forstået mener kunden. Forstået som del af en særlig branche. Og med “særlig” mener han ikke revisionsmæssigt men forretningsmæssigt, altså at forstå campingbranche, tandlægepraksissen, håndværkerbranchen mv.

Branchespecialisering er nærmest en forudsætning for, at en revisor kan blive 360-graders rådgiver for SMV-kunden. Der er få ting, der slår det at have en troværdig branchespecialist som nærmeste rådgiver. Så branchespecialiseringen skal selvfølgelig være på plads. Og så til ydelserne.

For at komme hele vejen rundt om kunden kræver det selvsagt også et produktkatalog af en vis bredde og tyngde. Kort sagt kan revisorens ydelser, som er relevante for typiske SMV-virksomheder lige fra de mindre med typisk +10 ansatte til de mellemstore og krævende virksomheder, karakteriseres på 4 felter (illustreret i figur 1):


Del

...Revisorens ydelser i en digital verden...