Dét viser en ny stor undersøgelse baseret på 3578 danske og svenske jurister på tværs af køn, alder og sektorer, som analysevirksomheden Augur har foretaget for Karnov Group. Begrebet jurist dækker over jurister og advokater i både de offentlige og private sektorer.

Mange brancher oplever i disse år store forandringer. Kendte forretningsmodeller og vante arbejdsgange er under trans¬formation på grund af nye teknologier, globaliseringen og øvrige makrotendenser, der præger tiden.
For jurister og advokater tegner der sig også et billede af en ny virkelighed med ændrede krav og arbejdsformer, men hvordan kommer denne nye virkelighed til at se ud for dem? Hvordan ser jurister og advokater deres fremtidige rolle, og hvilke krav stiller de selv til fremtidige arbejdsforhold?

“Hos Karnov Group har vi et tæt samarbejde med advokater og jurister. Det er vigtigt for os at forstå deres hverdag, forventninger til fremtiden og ikke mindst deres bekymringer. Undersøgelsen her giver os et mere nuanceret billede af de mennesker, vi hver dag forsøger at hjælpe. Og den hjælper os til at se, om vi selv bør gøre noget anderledes” siger CEO for Karnov Group, Flemming Breinholt.

 

En konservativ branche i forandring

Jurister og advokater arbejder i en branche, der traditionelt bliver opfattet som meget konservativ. Undersøgelsen viser, at et stort flertal af jurister/advokater selv opfatter branchen som for konservativ, og at en række faktorer vil gøre det nødvendigt at tilpasse sig en ny virkelighed.

Omkring halvdelen oplever, at de arbejder for meget, hvilket svarer til det antal, der mener, at arbejdet ikke må fylde så meget, at det går ud over privatlivet.

En tydelig generationskløft viser sig, når de yngste jurister vægter work-life-balance højere end løn, samtidig med, at 42 % af den samlede aldersgruppe vurderer nyuddannede juristers mulighed for kompetenceudvikling som det vigtigste krav til arbejdspladsen.

  • Yngre advokater/jurister (23-29-årige) prioriterer med 55% work-life-balance højere end de øvrige aldersgrupper (45%).
  • Fremtidige arbejdsgiveres evne til at tilbyde en god work-life-balance er med 74% den absolutte topscorer på spørgsmålet om, hvad der vil være afgørende for muligheden for at tiltrække de bedste jurister/advokater.
  • 42% af den samlede gruppe respondenter mener, at for nyuddannede jurister/advokater vil mulighed for kompetenceudvikling være det vigtigste krav til arbejdspladsen efterfulgt af muligheden for at arbejde med interessante sager (33%).

 

Er jurauddannelsen ude af trit med fremtiden?

Er der sammenhæng mellem jurauddannelsen og den virkelighed, de nyuddannede jurister skal agere i? Ifølge juristerne selv er svaret nej.

Et flertal blandt især yngre og nyuddannede jurister svarer, at jurastudiet ikke er fulgt med den digitale udvikling, og at universiteternes karaktersystem ikke afspejler nyuddannede juristers kompetencer i tilstrækkelig grad. Holdningen deles af både svenske og danske jurister, og opfattelsen går på tværs af køn og sektorer:

  • 60% af de 23-29 årige mener, at jurauddannelsen ikke er fulgt med den digitale udvikling, mens det kun er tilfældet for 31% af de øvrige aldersgrupper.

 

For yderligere information


Gitte Trier

PR & Brand Communications manager
Email: gitte.trier@karnovgroup.com
Telefon +45 25 47 77 99


fremtidens-jurister-forside

Download rapporten


Om Karnov Group


Karnov Group er en førende leverandør af forretningskritisk information inden for jura, skat, revision og regnskab samt miljø, sundhed og sikkerhed i Danmark og Sverige. Vores løsninger er baseret på pålidelig viden, forfattet af fageksperter og formidlet via teknologi. Vi hjælper dagligt både private og offentlige kunder – og understøtter samtidig retssikkerheden. Vores faglighed går vi aldrig på kompromis med. Ordentlighed, uafhængighed og tillid er nøgleord, som vores nuværende medarbejdere værner om, og som kommende kollegaer tiltrækkes af. Med brands som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Boarder, Forlaget Andersen, Ante, Bella, LEXNordics, DIBkunnskap og Echoline leverer Karnov Group viden og indsigt, der gør flere end 80.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere – hver dag. Med kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Frankrig, Spanien og Portugal beskæftiger Karnov Group i dag omkring 1300 medarbejdere. Karnov Group er noteret på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet under “KAR”. For mere information, besøg www.karnovgroup.com

 

 

Del

Fremtidens jurister


Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsmails og få information om nye artikler, produktudgivelser, webinarer og meget mere.

Nyhedsmails. Ja tak